Impressie van de veilingavond 2018

Kijkje achter de schermen....

Mocht u bezwaren hebben tegen het publiceren van foto's waarop u te zien bent laat dat dan weten middels een mail aan het bestuur.